WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH - CHŁODNIE WENTYLATOROWE | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - WODPRZEM - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYKAZ PRAC ZREALIZOWANYCH

Rok

Zleceniodawca

 Przedmiot i zakres wykonywanej usługi

2014

Pern "Przyjaźń" S.A.

Wymiana izolacji rurociągu DN500

Soda Polska Ciech S.A.

Remont kapitalny chłodni wentylatorowej CH2 w ZP Janikosoda

Soda Polska Ciech S.A.

Zaprojektowanie i kompleksowa budowa chłodni wentylatorowych składajacych się z dwóch celek f i g na terenie Soda Polska Ciech w Inowrocławiu

Soda Polska Ciech S.A.

Wykonanie tacy kwasowania A1.40B Soda Polska Ciech S.A.

Mondi Świcie S.A.

Remont chłodni kominowej - przegląd układu wodorozdziału
- przeglad eliminatorów unosu kropel
- przegląd, regulacja i uzupełnienie dysz zespołów rozpryskowych

PCC Energetyka Kędzierzyn Koźle

Remont urządzeń wewnetrznych i konstrukcji żelbetowej słupów szt. 7 chłodni wentylatoroewj celki nr 5 na Stacji Wodnej

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.

Remont kapitalny celki nr 2 czterocelkowej chłodni wentylatorowej

REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp.z.o.o.  z siedzibą w Policach

Wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z uzupełnieniem wykładów zraszania chłodni wentylatorowej celki nr 5 w ob. W-123

ArcelorMitak Poland S.A Zdzieszowice

Renont celki nr 5 - V obieg chłodniczy

ArcelorMitak Poland S.A Zdzieszowice

remont celki nr 3 - X obieg

I.Z.C Inowrocław
SODA Mątwy S.A.

Remont chłodni kominowej o wydajności 150m3/h

PKN ORLEN S.A.

Naprawa konstrukcji żelbetowej wraz z płytą stropodachu chłodni wentylatorowej o wydajności 1200m3/h

Naprawa poszycia zawnętrznego chłodni wentylatorowej 3-celkowej o łacznej wydajnosci 2700 m3/h

Roboty ogólnobudowlane na powierzchni około 1800m3 polegające na:
- skrobaniu (czyszczaniu ścian)
- szpachlowaniu
- malowaniu

2013

Suedzucker Polska S.A.
Zakłady Ciążkowice

Remont chłodni wentylatorowej

Zakłady Chemiczne
POLICE S.A.

Remont bieżni osadników "DORRA" dla Wydziału Oczyszczalni Ścieków -IOO Zakładów Chemicznych "Police" S.A.

Huta Cynku "Miasteczko Ślaske"

Remont celki nr 3 czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS o znamionowym obciążeniu 2400m3/h

Anwil S.A.

Wykonanie przenośnej wiaty w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo z poszyciem dachowym PCV

Unilever Polska S.A.
Oddz. Poznań

Naprawa poszycia zbiornika ociekowego mikro-chłodni
Wzmocnienie, odmalowanie wanien ociekowych wież chłodniczych

Huta Miedzi Głogów

Wykonanie robót budowlano-montażowych instalacji obiegu chłodzenia (węzeł 900) Fabryki Kwasu Siarkowego HMG II w Głogowie

Koksownia "Przyjaźń" S.A.

Wykonanie remontu bieżących chłodni wentylatorowych obiegu I, II, IV znajdujacych się na terenie Koksowni "Przyjaźń" S.A.

Unilever Polska S.A.
Oddz. Poznań

Uszczelnienie i regeneracja studni kanalizacyjnych

Huta Aluminium
IMPEXMETAL S.A Konin

Wykonanie remontu sieci wodociagowej wody przeznaczonej do spożycia

Grupa AZOTY Tarnów

Modernizacja celek 4 i 5 w obiegu chłodniczym K11A oraz modernizacja celki nr 1 w obiegu chłodniczym K70 na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie

PGNiG Odolanów S.A.

Wymiana kolektorów wodorozdziału na czterech celkach chłodni wentylatorowej
Modernizacja wentylatorów nr 1 i 2 w chłodni wentylatorowej

Soda Polska Ciech S.A

Modernizacja celki chłodni wentylatorowej B3.3201 D w zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu

Anwil S.A.

Budowa Placu Magazynowego PCW dla Obszar Logistyki Anwil S.A. we Włocławku

2012

Anwil S.A.

Wykonanie wymiany krat pomostowych w Budynku Głównym EC

Anwil S.A.

Remont barier ochronnych chłodni A,B,C i D na wydziela Przygotowania Wody A-13. Obszar produkcji Nawozów

Anwil S.A.

Zabezpieczenie chemioodporne podstaw silosów H-704 szt. 3 na Wydziale P-32. Obszar Tworzyw Sztucznych

Huta Cynku
Miasteczko Ślaske

Remont czterocelkowej chłodni wentylatorowej

PGNiG Odolanów

Remont układu wodorozdzielczego chłodni wentylatorowej

Huta Aluminium Konin

Remont sieci wody pitnej, sprężonego powietrza oraz wody obiegowej chłodniczej.
Zakres prac obejmował:
- wymianę rurociagu wody pitnej z rur żeliwnych DN 150 mm na rury PE zgrzewalne w ilosci ok. 210 mb wraz z armaturą (zasuwy, hydranty)
- wymianę rurociągów spręzonego powietrza z rur stalowych DN 80 na rury PE -120 mb
- wymianę rurociagu wody obiegowej chłodniczej z rur stalowych DN600 na nowe rury stalowe DN600 na odcinku 24mb wraz z armaturą ( przepustnice, kompensatory)
- remont 4 komór rewizyjnych
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych na powierzchni ok 85 m

Pern PRZYJAŹŃ S.A.

Wymiana izolacji rurociagu DN 500 na Odcinku zachodnim 515 mb.
- odkopanie rurociągu na łącznej długości ok 520 mb
- usunięcie powierzchni rurociągu zniszczonej i uszkodzonej izolacji bitumicznej oraz czyszczenie (klasa czystości SA 2,5)
- przygotowanie rurociągu do spawania nakładek/tulei w miejscach wystąpienia uszkodzeń
- wykonanie izolacji z nawijanych taśm w klasie C30 (ANTICOR)
- sprawdzenie izolacji detoskopem iskrowym na napięcie 15 kv
- zagęszczenie gruntu pod rurą

Z.Ch. POLICE S.A.

Remont korony cyrkulatora W-111 dla Wydziału Gospodarki Wodnej IOW
- remont powierzchni koryta zewnętrznego i wewnętrznego
* czyszczenie strumieniowe
* reprofilacja konstrukcji
* wykonanie zabezpieczenia powłokowego dla warunków atmosferycznych
- remont konstrukcji stalowej wraz z kretami pomostowymi
* demontaż
* montaż nowej konstrukcji
* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
* montaż nowych kratek pomostowych TWS pełnych
* wymiana rurociagu odwadniającego koronę
* Wymiana dwóch rurociagów do odpuszczania osadu z dna cyrkulatora

ZEC DALKIA S.A.

Modernizacja chłodni wentylatorowej PAD 31 W DALKIA Poznań ZEC -EC Karolin ( materiał - płyty ONDEX HR)

Soda Polska Ciech

Modernizacja chłodni wentylatorowych na Oddziale Warzelni Soli w Zakładzie Produkcyjnym Janikosoda

Anwil S.A.

Budowa placu Magazynowego PCW dla Obszar Logistyki Anwil S.A we Wrocławku

Zakaład Wodociągów i Kanalizacji Chełmno

Modernizacja komór osadu czynnego w Chełmnie

PKN Orlen S.A.

Przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowych instalacji chłodniczej na terenie PKN ORLEN Płock

Huta Aluminium Konin S.A.

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wymiany rur DN 250 na odcinku ok. 25 m i głębokości ok 3,5 m oraz montaż seperatora tłuszczów

Soda Polska Ciech S.A.

Umowa ramowa w zakresie serwisu chłodni wentylatorowych na terenie Soda Polska Ciech S.A.

ZEC DALKIA S.A. Poznań S.A.

Wymiana poszycia chłodni PAD 32 i naprawa ścian w chłodniach PAD 42;43 PCD 21;22;23 na terenie ZEC DALKIA S.A. Poznań S.A.

2011

Stalprodukt S.A.

Remont kapitalny chłodni wentylatorowej, celki nr 1 na wydziale TE
w Stalprodukt S.A.

Huta cynku "Miasteczko Śląske"

Remont 1 celki chłodni wentylatorowej fi 5m

SODA POLSKA Sp.z.o.o.

Czyszczenie i remont chłodni wentylatorowej A1.3010 B na Oddziale Instalacji Pieców Wapiennych i Maszyn Przepływowych

SODA POLSKA Sp.z.o.o.

Czyszczenie i remont chłodni wentylatorowej WCW A1.6101 na Oddziale Instalacji Pieców Wapiennych i Maszym Przepływowych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Demontaż płyt azbestowo-cementowych pokryć dachwych na terenie Cukrowni Dobrzelin

Anwil S.A.

Remont dyfuzora wentylatora celki nr 1 chłodni wentylatorowej na instalacji wody obiegowej

Anwil S.A.

Remont dachu części socjalnej hali kompresorowni syntezy amoniaku A-12 na terenie Anwil S.A.

Huta Aluminium Konin S.A.

Remont studni głębinowych na terenie Huty Aluminium Konin S.A

Huta Aluminium Konin S.A.

Remont odwodnienia placu przy PW na terenie Huty Aluminium Konin S.A

Huta Aluminium Konin S.A.

Remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Huty Aluminium Konin

Federal - Mogul Bimet S.A.

Kompleksowy remont dwóch celek chłodni wentylatorowej fi 2000 mm , na terenie Federal - Mogul Bimet S.A. w Gdańsku

SUDZUCKER POLSKA S.A.

Modernizacja chłodni barometrycznej - 1 celka na terenie Cukrowni Ropczyce

Anwil S.A.

Odtworzenie celek chłodni wentylatorowych: azotowe P-12 obieg EC celki nr 4 na terenie Anwil S.A. we Włocławku

Anwil S.A.

Odtworzenie magazynu nr 2 dla potrzeb Obszaru Logistyki w Anwil S.A.

PERN "PRZYJAŹŃ"

Likwidacja wypełnienia rurociągu DN 800 na długości 350 m w miejscowości Bogatka

Anwil S.A.

Remont celki 16, 17 Chłodnia B w Zakładzie A-2 na Wydziale Przygotowania Wody i Stokażu Amoniaku A-13

Anwil S.A.

Montaż wymiennika E-6101. Podgrzewanie wody wiślanej do dekarbonizacji wodą chłodniczą na terenie Anwil S.A. we Wrocławku

Anwil S.A.

Wykonanie zadaszenia - wiata nad stacją pomp AMCS Wydział Tlenownina terenie Anwil S.A.

Anwil S.A.

Prace remontowe dachu budynku rozdzielni energetycznej Wydział GE.MPK oraz budynku administracyjnego na terenie Anwil S.A.

PKN Orlen S.A.

Kompleksowy remont 20 celek chłodni wentylatorowych na terenie PKN Orlen S.A.

Anwil S.A.

Umowa ramowa dla usług modernizacyjnych, konserwacyjnych i serwisowych dla potrzeb instalacji w zakresie:
- chłodni wentylatorowych
- prac ogólnobudowlanych
- infrastruktury drogowej
- sieci wod-kan, cieplnych i rurociagów
- unieszkodliwiania odpadów

2010

Oczyszczalnia Ścieków w Chełmnie

Modernizacja osadnika wstępnego

Soda Polska Ciech Soda Mątwy w Inowrocławiu

Naprawa elementów konstrukcji oraz czyszczenie chłodni

PKN Orlen Płock

Demontaż elementów konstrukcji zawierających azbest z celek chłodniczych

Huta Aluminium Konin

Czyszczenie sieci kanalizacji przemysłowej

PKN Orlen

Remont chłodni kominowej

Soda Mątwy w Inowrocławiu

Prace remontowe na rurociagach wody chłodniczej chłodni wentylatorowych

PERN "PRZYJAŹŃ" S.A.

Likwidacja wypłyniecia miejscowości Bogatka na odcinku 291mb

PKN Orlen S.A.

Prace demontażowe oraz remowo - modernizacyjne chłodni wentylatorowych o średnicy 6m

PKN Orlen S.A.
PTA we wrocławku

Wzmocnienie fundamentów pod rurociągi tłoczone pompowni DN800 wraz z odtworzeniem istniejacej infrastruktury

PKN Orlen S.A.

Przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowych instalacji chłodniczej na terenie PKN ORLEN Płock

2009

Huta Aluminium Impexmetal w Koninie

Budowa kanalizacji sanitarnej o dł 2,78 km oraz dwuch przepompowni

Anwil S.A. we Włocławku

Budowa dróg z kostki brukowej na wydziale Stokażu Amoniaku o pow. 2640m

Orlen S.A. w Płocku

Budowa przepompowni, rurociągówzasilajacych, odprowadzajacych chłodnie wentylatorowe, analizacja deszczowa, na terenie PTA we Wrocławku

ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

Rozbiórka chłodni kominowej o h=34m

"ANWIL" Włocławek

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 2400m2 (rozbiórka istniejacej nawierzchni - trylinka, korytowanie na gł 45 cm, ułozenie warstwy odsączającej, podbudowa z kamienia łamanego 35cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, ułozenie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm oraz krawęzników ok 1060mb)

"ANWIL" Włocławek

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 7700m2 (rozbiórka istniejacej nawierzchni - trylinka, korytowanie na gł 45 cm, ułożenie warstwy odsączającej, podbudowa z kamienia łamanego 35cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm oraz krawężników ok 1060mb)

Rafineria Nafty Jedlicze Grupa PKN ORLEN

Wykonanie płyty żelbetowej 1032m, (wykonanie kanalizacji, korytowanie, ułożenie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, chudego betonu, wykonanie płyty żelbetowej z betonu C25/30, wykonaie drogi dojazdowej wraz z ogrodzeniem, wykonanie części elektrycznej - oświetlenie obiektu)

SITA Płock

Wykonanie konstrukcji stalowej (konstrukcja słupowo-ryglowa, wypełnienie ścian suporeksem, posadzki technologiczne, automatyka, wykonanie kanalizacji, drogi dojazdowej, ogrodzenia i oświetlenia terenu)

2008

Huta "Celsa"
Ostrowiec Świętokrzyski

Remont 2 celek - 7 i 8 chłodni wentylatorowej łącznie z wykonaniem nowego stropodachu

Zakłady Chemiczne Police

Remont 4-ch celek chłodni wentylatorowej
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systekie Sika
- dostawa i wymiana urządzeń technologicznych / wodorozdział, zraszalnik, eliminator/
- wymiana przyłączy zasilających oraz armatury / 12 kompensatorów, 12 przepustnice/
- wymiana poszycia
- zabezpieczenie powłokowe konstrukcji słupów farbami przeciwporostowymi

PKN ORLEN S.A. BWR 4
Zakład Wodno-Ściekowy

Remont celki chłodni wentylatorowej średnica 6000mm

ANWIL - Włocławek

Remont poszycia dachowego z papy na pow. 1600m2
- wymiana poszycia ścian osłonowych budynku administracyjnego - pow. 680m2

Huta aluminium Konin Impexmetal

Wykonanie komory zasów oraz odwodnienia wybudowanych komór z rur PCV

Huta aluminium Konin Impexmetal

Remont 3-ch celek chłodni wentylatorowej średnica 6000mm oraz wymiana dyfuzorów i przekładni

ANWIL - Włocławek

Remont 2 celek chłodni wentylatorowej średnica 10,4m

PKN ORLEN S.A. BWR 2
Zakład Wodno-Ściekowy

Remont celek chłodni wentylatorowej średnica 6000mm

Huta "Celsa"
Ostrowiec Świętokrzyski

Remont 2 celek - 7 i 8 chłodni wentylatorowej łącznie z wykonaniem nowego stropodachu

2007

Zakłady Chemiczne Police

Remont 4-ch celek chłodni wentylatorowej
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systekie Sika
- dostawa i wymiana urządzeń technologicznych / wodorozdział, zraszalnik, eliminator/
- wymiana przyłączy zasilających oraz armatury / 12 kompensatorów, 12 przepustnice/
- wymiana poszycia
- zabezpieczenie powłokowe konstrukcji słupów farbami przeciwporostowymi

PKN ORLEN S.A. BWR 4
Zakład Wodno-Ściekowy

Remont celki chłodni wentylatorowej średnica 6000mm

ANWIL - Włocławek

Remont poszycia dachowego z papy na pow. 1600m2
- wymiana poszycia ścian osłonowych budynku administracyjnego - pow. 680m2

Huta aluminium Konin Impexmetal

Wykonanie komory zasów oraz odwodnienia wybudowanych komór z rur PCV

Huta aluminium Konin Impexmetal

Remont 3-ch celek chłodni wentylatorowej średnica 6000mm oraz wymiana dyfuzorów i przekładni

ANWIL - Włocławek

Remont 2 celek chłodni wentylatorowej średnica 10,4m

PKN ORLEN S.A. BWR 2
Zakład Wodno-Ściekowy

Remont celek chłodni wentylatorowej średnica 6000mm

Huta "Celsa"
Ostrowiec Świętokrzyski

Remont 2 celek - 7 i 8 chłodni wentylatorowej łącznie z wykonaniem nowego stropodachu

2006

Huta Aluminium
Konin-IMPEXMETAL

Remont sieci wody obiegowej wraz z zainstalowaniem armatury
odcinającej

Soda Mątwy Inowrodaw

Remont bieżących celek chłodni wentylatorowej

Zakłady Chemiczne Police

Remont 2-ch celek chłodni wentylatorowej
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie Sika
- dostawa i wymiana urzadzeń technologicznych / wodorozdział, zraszalnik, eliminator/
- wymiana przyłaczy zasilających oraz armatury / 6 kompensatorów, 6 przepustnice/
- wymiana poszycia
- zabezpieczenie powłokowe konstrukcji słupów farbami przeciwporostowymi

Oleszno Gmina Wielgie

Demontaż pokrycia z azbest - o pow. 330m2
Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej

PERN "Przyjaźń" S.A.

Remont rurociągu - przejście pod drogą w m. Wilkostowo
- r-g średnica 324
- odkopanie rurociagu na odcinku 500 mb
- usuniecie starego uszczelnienia oraz izolacji
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie izolacji Polyken
- opuszczenie rurociagu
- próby podciśnieniowe szczelności
- zakrycie rurociagu

PKN ORLEN S.A.
Wydział BWp2

Remont 3-ch celek chłodni wentylatorowej
- demontaż poszycia dachowego i wypełnień z azbestu
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systenie PCC Schomburg ok. 4500m2
- zabezpieczenie powłokowe konstrukcji żelbetowej - farbą poliuretanową Poliurekol
- wymiana konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie powłokowe
- dostawa i montaż urządzeń wewnętrznych
- wymiana przyłączy

PERN "Przyjaźń" S.A.

Likwidacja wypłycenia rurociagu w m. Bogatka średnica 810
- odkopanie rurociągu na docinku 200 mb
- usuniecie starego uszczelnienia oraz izolacji
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie izolacji Polyken
- opuszczenie rurociągu
- próby podciśnieniowe szczelności
- zakrycie rurociagu

PGNiG Odolanów

Wymiana 4szt dyfuzorów w celkach chłodni wentylatorowej

 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG - Pustków

Remont celki chłodni wentylatorowej

 PKN ORLEN S.A.

Wykonanie prac iniekcyjnych w Akceleratorze na Wydziale Wodno-Ściekowym

Zakłady Chemiczne Police

Remont 4-ch celek chłodni wentylatorowej
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systekie Sika
- dostawa i wymiana urządzeń technologicznych / wodorozdział, zraszalnik, eliminator/
- wymiana przyłączy zasilających oraz armatury / 12 kompensatorów, 12 przepustnice/
- wymiana poszycia
- zabezpieczenie powłokowe konstrukcji słupów farbami przeciwporostowymi

2005

ANWIL Włocławek
Wydział P-12 Zakład P-1
Kompleks Polichlorku Winylu

Modernizacja 2-ch celek chłodni wentylatorowej:
- demontaż płyt azbestowo-cementowych z poszycia ścian oraz zraszalnika 3800m2
- naprawa konstrukcji materiałami firmy Sika 7680m2
- pokrycie powłokowe konstrukcji żelbetowej i stalowej
- dostawa i montaż urządzeń wewnetrznych

PKN ORLEN S.A.

Instalacja Tlenku Etylenu i Glikolu
Remont chłodni wentylatorowej:
- naprawa konstrukcji zelbetowej w technologii PCC Schomburg - 210m2
- wymiana eliminatora
- czyszczenie wodorozdziału
Naprawa konstrukcji zelbetowej słupów estakad materiałami firmy Schomburg - 550m2

PKN ORLEN S.A.
Wydział BWP2

Remont 3-ch celek chłodni wentylatorowej:
- demontaż poszycia i wypełnień z azbestu
- naprawa konstrukcji żelbetowe w systemie PCC Schomburg ok 4500m2
-zabezpieczenie powłokowe konstrukcji żelbetowej - farbą poliuretanową poliurekol
- wymiana konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenie powłokowe
- dostawa i montaż urzadzeń wewnętrznych
- poszycie z blachy trapezowej
- wymiana przyłączy

PKN ORLEN S.A.
Wydział Etylenopochodnych

Wymiana pokrycia na budynku stycznikowi i kompresorowni /powierzchnia 1005m2/
- rozebranie pokrycia z papy
- wykonanie izolacji z płyty pilśniowej
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

PERN "Przyjaźń"S.A.

Likwidacja wypłycenia r-gów oraz światłowodu na cieku wodnym na odcinku Koluszki-Boronów
- odkopanie rurociągów przesyłowych
- zabezpieczenie antykorozyjne
- wykonanie izolacji Polyken
- załozenie dystansów pierścieniowych
- przykrycie r-gu łupniami prefabrykowanymi
- wzmocnienie skarp i dna płytami ażurowymi

PKN ORLEN S.A.
Wydział Produkcji Wody

Wymiana złoża filtracyjnego na 6-ciu filtrach zwirowych manganowych

PERN "Przyjaźń"S.A.
Baza Surowca
Plebanka - Płock

Remont zbiornika p.poż.
- czyszczenie strumieniowo-scierne
- naprawa rys i peknięć zbiorników
- uzupełnienie i wymiana dylatacji
- wykonanie warstwy zabezpieczajacej na zbiorniku w systemie polimocznika gr. 1.5 mm
- malowanie barierek wokół zbiornika

PERN "Przyjaźń"S.A.

Remont rurociagu - przejscie pod drogą w m. Wieliszew
- r-gi średnica 600 i średnica 800
- odkopanie rurociagów na odcinku 48mb ok 700m3
- usunięcie starego uszczelnienia oraz izolacji
- zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie izolacji Polyken
- montaż pierścieni dystansowych RACHI na rurze produktowej
- próby podcisnienia szczelności
- zakrycie rurociagu

2004

PKN ORLEN S.A

Modernizacja 3-ch celek chłodni wentylatorowych
- demontaż opierzenia oraz wypełnień azbestu
- naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie Sekret
- malowanie konstrukcji żelbetowej farbą poliuretanową 3xPoliurekol
- wymiana przyłączy, montaż wypełnień
- poszycie z blach trapezowych
- wymiana osprzętu stalowego
Ułożenie placu z polbruku 240m2

PKN ORLEN S.A

Demontaż poszycia 13-tu celek z płyt azbestowych oraz wypełnień technologicznych

GESTOR - Toruń

Wymiana pokrycia dachu blachodachówką 1100m2
- pokrycie achu blachodachówką
- obróbki blacharskie

IZCH Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Remont bieżący chłodni wentylatorowych

PKN ORLEN S.A

Wykonanie pokryć dachowych - 1980m
- wymiana pokrycia z pap termozgrzewalnych
- d-ż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
- montaż pokrycia z blachy termozgrzewalnej
- montaż obróbek blacharskich

Thomson Multimedia
Piaseczno

Demontaż dyfuzorów żelbetowych oraz montaż nowych z tworzyw sztucznych

ORLEN S.A.
Bloki wodne

Naprawa stropodachu celek chłodni wentylatorowej 660m2 (piaskowanie, betonowanie z dodatkiem Asoplastu MZ, zabezpieczenie powłokowe żywicą epoksydową WEBAC)
Modernizacja 3-ch celek chłodni wentylatorowej. Remont bieżący 7 celek. Demontaż poszyć oraz wypełnień technologicznych
Wykonanie nawierzchni z polbruku 980m2

PGNiG Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa i Gazu

Legalizacja zbiorników ropy nawtowej:
- rozwiercenie otworów w rurze pomiarowej
- przeróbka podestu króćca pomiarowego
- wzorcowanie zbiornika
- skrócenie rury pomiarowej
- mycie i usunięcie osadów ropopochodnych

PKN ORLEN S.A.

Czyszczenie i wykonanie prób szczelnosci i systemu na instalacji Clausa
remont i czyszczenie studni kanalizacyjnych wraz z wykładziną chemoodporną
mycie i usuwanie odpadów ropopochodnych ze zbiornika

POLMOS - Toruń

Wymiana poszycia chłodni kominowej

Szkoła Podstawowa
w Małej Wsi

Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceramicznych na blachodachówkę, obróbki
Docieplenie stropodachu styropianem oraz wykonanie szlichty cementowe

ANWIL Włocławek
Wydział P-12 Zakład P-1
Kompleks Polichlorku Winylu

Modernizacja 2-ch celek chłodni wentylatorowej:
- demontaż płyt azbestowo-cementowych z poszycia ścian oraz zraszalnika 3800m2
- naprawa konstrukcji materiałami firmy Sika 7680m2
- pokrycie powłokowe konstrukcji żelbetowej i stalowej
- dostawa i montaż urządzeń wewnetrznych

2003

Huta Impexmetal Konin

Remont celki chłodni wentylatorowej fi 6,0m

WSC Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Remont kapitalny celek chłodni wentylatorowych

PKN ORlEN S.A.

Modernizacja chłoni wentylatorowej 3-celkowej

Straz Graniczna - Jaśliska

Rozbiórka płyt A-C 1200m2 z budynku Strażnicy

PKN ORLEN S.A.

Remont bieżących 21 celek chłodni wentylatorowych. Ułożenie nawierzchni z trylinki

PKN ORLEN S.A.

Remont pokryć dachowych

PKN ORLEN S.A.

Remont 4-ch celek chłodni wentylatorowej

2002

IZCH Soda Mątwy S.A.

Remont chłodni wentylatorowych 3-ch celek

Huta Aluminium S.A. Konin  

Remont kapitalny 1-nej celki chłodni wentylatorowej

PKN ORLEN S.A.
Bloki Wodne

Remont bieżący chłodni wentylatorowej

IZCH Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Wymiana urządzeń wewnętrznych w 2-ch celkach chłodni wentylatorowych

Huta Aluminium S.A. Konin

Remont poszycia dachowego

Oddział Nawozowy ANWIL
Włocławek

Wymiana dyfuzorów i wentylatorów - 4kpl.

PKN ORLEN S.A.

Instalacja Furfurolu. Wymiana obróbek dekarsko-blacharskich

PKN ORLEN S.A.

Hydrorafinacja. Wykonanie robót dekarsko-blacharskich

PKN ORLEN S.A.

Wymiana poszycia dachowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Chełmża

Wymiana poszycia dachu 2-ch budynków mieszkaniowych

PKN ORLEN S.A. Kraking II

Remont konstrukcji żelbetowej etażerki

PKN ORLEN S.A.

Remont konstrukcji żelbetowej etażerki

PKN ORLEN S.A.

Wymiana pokrycia przystanków komunikacji wewnętrznej

IZCH Soda Mątwy S.A.

Wymiana urządzeń wewnętrznych w 2-ch celkach chłodni wentylatorowych

PKN ORLEN S.A.
Budynek TM

Remont dachu

PKN ORLEN S.A.
Bloki Wodne

Remont kapitalny 2-ch celek chłodni wentylatorowych

IZCH Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Remont kapitalny celki wentylatorowej

2001

Huta Aluminium S.A.
Konin

Remont kapitalny 1-ej celki chłodni wentylatorowej ř 6000

PKN ORLEN S.A.

Demontaż poszycia dachowego z płyt A-C (eternit), wiat stalowych, antykorozja i montaż poszycia dachowego z blachy trapezowej wraz obróbkami

PKN ORLEN S.A.
Bloki Wodne

Remont kapitalny 3-ch celk chłodni wentylatorowych ř 6000

PKN ORLEN S.A.
Bloki Wodne

Wykonanie nowych pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej na pow. 2150 m2

Huta Aluminium S.A.
Konin

Remont kapitalny dachu w wentylatorowni Stacji Prostowników

Narodowy Bank Polski
Olsztyn

Demontaź płyt azbestowo-cementowych oraz montaż blach trapezowych powlekanych wraz z obróbkami w Ośrodku Wypoczynkowym w Ruciane-Nida

PKN ORLEN S.A.

Modernizacja budynku administracyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi

IZCH SODA Mątwy S.A.
Inowrocław

Remont chłodni wentylatorowej 1-ej celki

Barcin k. Pakości

Demontaż płyt azbestowych z budynku mieszkalnego 800m2

PKN ORLEN S.A.  

Wymiana poszycia dachowego na budynku rozlewni Gazów Płynnych

Ośrodek Wypoczynkowy
NBP - Ruciane Nida

Wymiana poszycia dachów budynków

Huta Aluminium S.A.

Remont kapitalny 2 szt. dyfuzorów stalowych

Atofina Polska Spółka z o.o
Inowrocław

Wykonanie i dostawa mikrochłodni 2kpl

Hipermarket PHU Reler
Chojnice

Wymiana poszycia dachu pow. 900 m2

Huta Aluminium S.A. Konin

Remont dachu na budynku Prostowników o pow. 600 m2

POLFA Tarchomin S.A.
Warszawa

Remont 4-ch celek chłodni wentylatorowych

Rejon dróg Krajowych
w Szczytnie

Wymiana poszycia dachowego na wiatach stalowych

IZCH Soda Mątwy S.A.
Inowrocław

Remont kapitalny celki chłodni wentylatorowej ř 3500

2000

Pofa Tarchomin S.A.

Remont 4 celek chłodni wentylatorowej:
- zabezpieczenie antykorozyjne dyfuzorów stalowych w 4-ch celkach
- zabezpiecznie antykorozyjne kolektorów stalowych ř 508
- piaskowanie i naprawa płyty stropodachowej materiałami PCC Schomburg

ANWIL S.A. Włocławek
Kompleks Energetyczny

Naprawa konfuzorów i dyfuzorów żelbetowych w chłodni wentylatorowej fi 10,4m na 2-ch celkach polegająca na:
- skuciu zwietrzałego betonu
- piaskowanie
- uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetowej w systemie PCC Schomburg
- dwukrotnym zabezpieczeniu (obustronnie)

Huta Aluminium S.A.
Konin

Remont kapitalny celki chłodni wentylatorowej ř 6000

POLFA Tarchomin S.A.
Warszawa

Remont 4-ech celek chłodni wentylatorowych

PKN ORLEN S.A.
Elektrociepłownia

Demontaż ścian z płyt A-C + transport + składowanie

PKN ORLEN S.A.
Wydział Bloków Wodnych

Remont kapitalny 2-ch celk chłodni wentylatorowych wraz z wymianą armatury. Remont placów

1999

PKN ORLEN S.A.

Naprawa płyt stropodachu chłodni wentylatorowych 8szt celek
Przęglądy celek chłodni wentylatorowych (14celek)
Roboty ogólnobudowlane w rozdzielni na BWP I i III

1998

I.Z.C Inowrocław
SODA Mątwy S.A.

Remont chłodni kominowej o wydajności 150m3/h

 

PKN ORLEN S.A.

Naprawa konstrukcji żelbetowej wraz z płytą stropodachu chłodni wentylatorowej o wydajności 1200m3/h

Naprawa poszycia zawnętrznego chłodni wentylatorowej 3-celkowej o łacznej wydajnosci 2700 m3/h

Roboty ogólnobudowlane na powierzchni około 1800m3 polegające na:
- skrobaniu (czyszczaniu ścian)
- szpachlowaniu
- malowaniu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego